Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Polityka Ochrony Dzieci

Treść

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej jest działanie dla dobra dziecka, traktowanie go z szacunkiem oraz uwzględnianie jego potrzeb. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy szkoły działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich kompetencji.

 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w ZS w Wysokiej Głogowskiej

Załączniki

113877