Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

SZKOŁA PODSTAWOWA


Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji 2024/2025

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy 1

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie o miejscu pracy 

Oświadczenie o wspieraniu 

Wniosek o odroczenie 

Oświadczenie woli zapisu 

Wniosek o uzasadnienie 

Oświadczenie lekcje religii 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 - do przyjęcia ucznia 

 - do rekrutacji w szkole 

OŚWIADCZENIE - zgoda 

Pakiet dokumentów - szkoła podstawowa

 

PRZEDSZKOLE

Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Przedszkola w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej

Pakiet dokumentów - przedszkole  

(Regulamin  rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły, Potwierdzenie woli zapisu, Wniosek o uzasadnienie, Oświadczenie uczęszczania na lekcje religii, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od celów rekrutacji, a także do  umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.)

113877