Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji 2021/2022 

Karta zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie o miejscu pracy 

Oświadczenie o wspieraniu 

Wniosek o odroczenie 

Oświadczenie woli zapisu 

Wniosek o uzasadnienie 

Oświadczenie lekcje religii 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 - do przyjęcia ucznia 

 - do rekrutacji w szkole 

OŚWIADCZENIE - zgoda 

 

4978