Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

SZKOŁA PODSTAWOWA


Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji 2022/2023

Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie o miejscu pracy 

Oświadczenie o wspieraniu 

Wniosek o odroczenie 

Oświadczenie woli zapisu 

Wniosek o uzasadnienie 

Oświadczenie lekcje religii 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 - do przyjęcia ucznia 

 - do rekrutacji w szkole 

OŚWIADCZENIE - zgoda 

Pakiet dokumentów - szkoła podstawowa

 

PRZEDSZKOLE


Poszczególne dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Przedszkola w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej znajdują się na stronie przedszkola. 

Pakiet dokumentów - przedszkole

63074