Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Pierwsze zachowane wzmianki na temat istnienia szkoły pochodzą z kroniki szkolnej z roku 1917. Wówczas placówka ta mieściła się w starym, jednopiętrowym budynku w innej części wsi niż obecna szkoła. Po wojnie w 1944r. decyzją władz, w jej posiadaniu znalazł się również były pałac obszarniczy.

 

 Od 1946r. szkoła powszechna mieściła się więc w dwóch budynkach; własnym i dawnym dworku Bieniaszewskich. W związku ze zwiększeniem się liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zaistniała konieczność poszukiwania nowego lokalu dla szkoły. W tym czasie naród polski podjął się akcji budowy 1000 szkół dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Mieszkańcy włączając się do niej, postanowili zbudować nową szkołę, gdyż stary budynek okazał się niewystarczający i nieodpowiedni ze względu na położenie. Budowę rozpoczęto wiosną 1963r. a dawny budynek dworski zaadoptowano na Dom Nauczyciela.

13.10.1965r. uroczyście otwarto nowoczesny budynek szkoły, który stanął na parceli gromadzkiej, naprzeciw budynku podworskiego. Do dnia dzisiejszego służy ona dzieciom z Wysokiej Głogowskiej.

Otwarcie Szkoły 1965r.  pobierz film z uroczystości

W roku 2005 w kilku salach utworzono oddział przedszkolny dla dzieci od 3 do 5 lat.

W wyniku reformy systemu oświaty z 1999 roku okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe 3-letnie gimnazja. Budynek szkoły podstawowej został powiększony o dodatkowy.

Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej powstało z inicjatywy mieszkańców wsi, dyrektora szkoły mgr. Władysława Podgórskiego oraz księdza proboszcza Edwarda Wilka.

W grudniu 1999 roku zawiązano komitet budowy szkoły, który podjął się zbierania funduszy na ten cel. W roku 2000 rozpoczęto budowę. Pieniądze złożyli mieszkańcy wsi oraz nauczyciele uczący w   zespole szkół. Sporą kwotę na ten cel przeznaczył z budżetu gminy  burmistrz mgr inż. Kazimierz Rokita oraz jego zastępca mgr  Antoni  Jeż.

http://zswg.vot.pl/kosmetyka/albumbudowagim/slides/o_gim4.jpg

http://zswg.vot.pl/kosmetyka/albumbudowagim/slides/o_gim12.jpg

galeria zdjęć

Budowę ukończono w 2002 roku, a 2. września tego roku oddano do użytku nowe gimnazjum. Uroczystość otwarcia połączona została z nadaniem mu imienia Jana Pawła II.

http://zswg.vot.pl/kosmetyka/otwarciegim/slides/gim3.jpg http://zswg.vot.pl/kosmetyka/otwarciegim/slides/gim7.jpg

galeria zdjęć

113877