Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne na oceny

Treść

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych

 

KLASY I - III

 • Edukacja wczesnoszkolna 
 • Język angielski 
 • Edukacja informatyczna 

 

KLASY IV - VIII

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Przyroda
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Religia
113877