Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

 

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - Monika Migut-Gil


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Piotr Kraszewski
 

SEKRETARZ - Ewelina Wesół


KOMISJA REWIZYJNA

Kamila Barczak
Anna Gomułka
Magdalena Pietrucha

 

 


Nr kont:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA: składka na rok 2022/2023  -  40zł

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej:

21-9159-0000-2001-0000-0286-0001    Tytułem: imię, nazwisko dziecka, klasa

 

PRZEDSZKOLE: składka na rok 2022/2023  -  120zł

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej:

67-9159-0000-3001-0000-0286-0001    Tytułem: imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej

 


 

Posiedzenie Rady Rodziców  

Posiedzenia Rady Rodziców 2023/2024 - porządek spotkań

 


 

Rozliczenie środków finansowych
Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej
za rok 2022/2023

 

Funanse Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej na rok szkolny 2022 / 2023

Preliminarz + Rozliczenie

 

Posiedzenia Rady 2022/2023 - porządek spotkań 

 

__________________________________________________________

 

Rozliczenie środków finansowych
Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej
za rok 2021/2022

 


 

 

Współdziałanie rodziców ze szkołą sprzyja prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej poprzez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.


Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

113877