Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Podstawa programowa

Treść

Podstawy programowe dla szkół danego typu zostały określone w przepisach rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

 

Wygodne przeglądanie aktualnej podstawy programowej dla szkoły podstawowej, która jest aktualizowana według rozporządzenia MEN i zawiera zmiany wprowadzone w wyniku reformy z 2017 roku dostępna jest pod adresem https://podstawaprogramowa.pl/

 

Uczniowie bez niepełnosprawności oraz uczniowie z niepełnosprawnościami, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

 

Ustawa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.), która dotyczy szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)  

 

 

 

113877