Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

DYREKTOR SZKOŁY   mgr Jolanta Kwarta

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY   mgr Małgorzata Kościelna

 

PEDAGOG SPECJALNY - TERAPEUTA  PEDAGOGICZNY
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

 

PEDAGOG
     mgr Małgorzata Wąsik

 

PSYCHOLOG
     mgr Klaudia Jodłowska


BIBLIOTEKA
     mgr Iwona Krawiec


ŚWIETLICA
     mgr Agnieszka Węglowska-Dziura
     mgr Mariusz Lasota
   

PRZEDSZKOLE
     mgr Beata Bazan-Łabudzka
     mgr Monika Grodzka
     mgr Katarzyna Lachor
     mgr Elżbieta Mazur
     mgr Natalia Nykiel
     mgr Barbara Ożóg
     mgr Bożena Ruśnica
     mgr Paulina Ślęzak
     mgr Monika Zygora

    
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
     mgr Paulina Gniewek
     mgr Monika Grzybowska
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Karolina Porada
     mgr Joanna Poręba
     mgr Anna Ząbik


RELIGIA
     ks. mgr Piotr Stawasz
     ks. mgr Krzysztof Moszyński


JĘZYK POLSKI
     mgr Mariola Marut
     mgr Bernadeta Sałek


JĘZYK ANGIELSKI
     mgr Monika Khan
     mgr Ewelina Początek


JĘZYK NIEMIECKI - BIOLOGIA - GEOGRAFIA
     mgr Ewelina Brudz


MATEMATYKA
    mgr Joanna Bujak
    mgr Wioletta Gagat
    mgr Aneta Kowalska


FIZYKA
    mgr Joanna Bujak

 

PRZYRODA
     mgr Anna Ząbik


CHEMIA
     mgr Wioletta Gagat


PLASTYKA - MUZYKA
     mgr Małgorzata Wąsik


TECHNIKA - INFORMATYKA
      mgr inż. Karolina Gotkowska


HISTORIA - WOS
     mgr Tadeusz Zygo


WYCHOWANIE FIZYCZNE
      mgr Paweł Pawliczak
      mgr Dariusz Piotrowski


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
      mgr Paweł Pawliczak


WDŻ - Wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Ewelina Brudz


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Paulina Gniewek
     mgr Monika Grzybowska
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Mariola Marut
     mgr Karolina Porada
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

         

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
     mgr Jarosław Iskrzycki

     
NAUCZYCIEL LOGOPEDA
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Barbara Ożóg


DORADZTWO ZAWODOWE
     mgr Małgorzata Kościelna

113877