Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

DYREKTOR SZKOŁY   mgr Jolanta Kwarta

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY   mgr Aneta Kowalska

 

PEDAGOG
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec


BIBLIOTEKA
     mgr Iwona Krawiec


ŚWIETLICA
    
     mgr Małgorzata Wąsik
     mgr Agnieszka Węglowska-Dziura
     mgr Ewelina Brudz
   

PRZEDSZKOLE
     mgr Beata Bazan-Łabudzka
     mgr Katarzyna Gmiterek-Stasik
     mgr Paulina Gniewek 
     mgr Bożena Ruśnica
     mgr Anna Ząbik
     mgr Monika Zygora
    
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
     mgr Monika Grzybowska
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Barbara Ożóg
     mgr Karolina Porada
     mgr Joanna Poręba


RELIGIA
     ks. mgr Ryszard Sowa
     mgr Iwona Krawiec


JĘZYK POLSKI
     mgr Mariola Marut
     mgr Bernadeta Sałek


JĘZYK ANGIELSKI
     mgr Monika Khan
     mgr Ewelina Początek


JĘZYK NIEMIECKI
     mgr Ewelina Brudz


MATEMATYKA
    mgr Joanna Bujak
    mgr Aneta Kowalska
    mgr Wioletta Gagat


FIZYKA
    mgr Joanna Bujak


BIOLOGIA - PRZYRODA- GEOGRAFIA
     mgr inż. Barbara Furman


CHEMIA
     mgr Beata Czarnik


PLASTYKA - MUZYKA
     mgr Małgorzata Wąsik


TECHNIKA - INFORMATYKA
      mgr inż. Karolina Gotkowska


HISTORIA - WOS
     mgr Tadeusz Zygo


WYCHOWANIE FIZYCZNE
      mgr Paweł Pawliczak
      mgr Dariusz Piotrowski


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
      mgr Paweł Pawliczak


WDŻ - Wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Ewelina Brudz


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Katarzyna Snopek
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec   

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Katarzyna Snopek
     
NAUCZYCIEL LOGOPEDA
     mgr Małgorzata Kościelna


DORADZTWO ZAWODOWE
     mgr Małgorzata Kościelna

4978