Przejdź do treści
szkoła
Przejdź do stopki

Przedmiotowe ocenianie

Treść

Edukacja wczesnoszkolna 

Język polski - 

Język angielski kl.I-III -- 

Język angielski -- 

Język niemiecki -  

Matematyka - 

Przyroda -- 

Biologia - 

Geografia - 

Historia i Społeczeństwo 

Historia 

Chemia

Fizyka -

EDB

WOS

Plastyka - 

Muzyka - 

Technika - 

Informatyka -

Wychowanie fizyczne kl. 4,5,7,8 SP 

Wychowanie fizyczne kl. 6 SP 

39792